oktober 2, 2017

Hoe ga ik te werk?

Algemeen:

In mijn definitie van logistiek zijn er vier grondbeginselen:

 • kosten
 • kwaliteit
 • doorlooptijd
 • flexibiliteit

Deze vier beginselen kunnen elkaar versterken: verkorting van de doorlooptijd door niets-toevoegende handelingen uit het proces te halen, betekent in de meeste gevallen een verlaging van de kosten.

Echter kunnen de beginselen ook elkaar tegen werken: een verbetering in kwaliteit door het toevoegen van een extra controle-stap, betekent vaak een verhoging van de kosten en een langere doorlooptijd.

Het doel van elk project is om de ideale balans tussen de vier beginselen te vinden waarin de klant van de opdrachtgever centraal staat.

Geven van advies:

Middels een quick scan kan ik binnen jouw bedrijf een logistieke analyse maken:

 • analyse op de logistieke processen van inkoop tot verzending
 • op basis van informatie, data en interviews worden analyses gemaakt
 • met deze informatie wordt een overzicht van problemen en verbetervoorstellen gemaakt

Met de problemen en verbetervoorstellen kan de opdrachtgever de volgende keuze maken:

 • de opdrachtgever gaat zelf aan de slag met de verbetervoorstellen of
 • de verbeterprojecten kunnen door mij worden uitgevoerd of
 • periodiek consult waarin de voortgang van projecten wordt getoetst en waar nodig bijgestuurd. Daarnaast kunnen nieuwe projecten worden gedefinieerd en opgestart

Uiteindelijk doel: de logistieke operatie binnen de opdrachtgever naar een hoger plan te tillen en daarmee kosten te besparen en de klant van een betere service voorzien.

Uitvoer van advies: 

Start met een projectoverzicht. Duidelijke projectomschrijving met de onderdelen:

 • probleemstelling
 • doelstelling
 • kaders van het project
 • benodigde mensen en middelen
 • tijdsplan
 • duidelijkheid in verwachtingen creëren voor beide partijen

Tijdens een project werk ik volgens de DMAVC methode:

 • definiëren: opstellen projectomschrijving en globale huidige situatieschets
 • meten: in kaart brengen van het huidige proces, bestuderen huidige metingen en opstarten nieuwe metingen van het huidige proces
 • analyseren: op basis van het huidig proces en de uitgevoerde metingen de kernoorzaken van het probleem te vinden
 • verbeteren: bedenken en implementeren van de oplossingen voor de kernoorzaken en indien nodig uitvoeren van een pilot
 • controleren: zorg dragen voor een verankering van de oplossingen in het proces en starten metingen nieuwe proces

Na elke fase zal een tussenbespreking plaatsvinden om:

 • de voortgang te bespreken
 • eventueel de verwachtingen van het project bij te stellen
 • laatste bespreking: het project wordt afgesloten, in de operatie geborgen en tevens aanbevelingen gegeven

Interim inzetbaar

Beschikbaar als interim kracht voor hoger opgeleide logistieke functie.

Start interim periode:

 • opstellen contract inclusief functie-eisen, verantwoordelijkheden, uurtarief en contractperiode
 • opstellen projectomschrijving of omschrijvingen, zie hierboven
 • duidelijkheid in verwachtingen creëren

Na deze stap zal ik aan de slag gaan met de opdracht en deze na tevredenheid van de opdrachtgever uitvoeren.